۱۱ آذر ۱۳۸۷

کپی پیست های مهران مدیری!

حرف که می زدیم، ببخشید یعنی حرف که می زد با خودم فکر می کردم" ای خدا پدر این مهران مدیری را نگه دارد که هست شد که این مردها همه از رویش حرف زدن یاد بگیرند!" الان اگر ازم بپرسید مثلا چی؟ نمی دونم! اما این الگوی تکرار شونده اینتونیشن یا میمیک صورت یا اگر گاه طرف ناشی بازی در بیاره تکیه کلامهاش هست دیگه! انگار رسوب کرده! چرا؟
خودتان باشید تو رو خدا!

هیچ نظری موجود نیست: