۲۸ آذر ۱۳۸۷

گریز

تو سرم پر صداست!
...
صدای ام.پی.تری رو بلند تر می کنم!

هیچ نظری موجود نیست: