۲۴ آذر ۱۳۸۷

attention plz

ببین!
با خود خودتم!
دلم نمی خواد ته لیست ببینمت!
همین!

هیچ نظری موجود نیست: