۲ آذر ۱۳۸۷

UT همچنان واسه من قلب دنیاس!

امروز به مدت 15 دقیقه اجازه پیدا کردم بین قفسه کتابهای تالار اقبال لاهوری کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران بپلکم. آی کیف داد، آی!
شنگول بودم تمام امروز عصر رو!

هیچ نظری موجود نیست: