۱ آذر ۱۳۸۷

حراج

دیر آمدی
جز پیراهنی که پر از شب پره های ولگرد است
چیزی نمانده است
پیراهنی که پر از پروانه های اهلی بود
یادت هست؟

- پابرهنه تا صبح؛ گراناز موسوی

هیچ نظری موجود نیست: