۲۸ آبان ۱۳۸۷

اینو دیشب فهمیدم!

اول این کتابه، که واسم بهمن هشتاد و یک خریدیش نوشتی:
" اینجا که باشی
سویه های اضطراب در مه گم می شوند
و دلتنگی
جایی برای نشستن پیدا خواهد کرد"

تو پیچیده ترین آدم ساده زندگی منی.

هیچ نظری موجود نیست: