۱۵ مهر ۱۳۸۷

انار

امشب یه انار هدیه گرفتم.
داره باورم می شه که پاییز شده!
لحظه جنون پاییزی من نزدیکه...

هیچ نظری موجود نیست: