۳۰ مهر ۱۳۸۷

...

امروز صبح زود بیدار شده ام که بشینم این سه روز عقب افتادگی از برنامه درسهام رو جبران کنم.
از سر صبح دلم اما پرپر می زنه برای تاریخ بیهقی خوندن. کتاب پیشم نیست! حالا که نیست درس هم نمی خونم.

هیچ نظری موجود نیست: