۲۸ مهر ۱۳۸۷

خوب! بلد نیستم...

- چته؟
-خسته شدم. همه کارها رو باید خودم تنهایی انجام بدم.
- تو چرا کمک نمی خوای؟

(کلی فکر کردم. کلی! چرا شقایق؟)
- راستش... بلد نیستم.

هیچ نظری موجود نیست: