۲۷ فروردین ۱۳۹۰

بلندای بام

...

تو را و مرا

بی من و تو

بن بست خلوتی بس!

که حکایت من و آنان غم نامه ی دردی مکرر است...

شاملو/ آیدا در آینه

۱ نظر:

امید گفت...

سلطان جهانم به چنین روز غلام است .....