۵ دی ۱۳۸۹

در اندوه صدایی جان دادن...

نشد که راز دلم بر ملا شود و دستهام شریک جرم نباشند. دستهام... امان از دستهام...و امان از تو که رگ خواب دستهام را می دانی.


۱ نظر:

مداد گلی گفت...

دست ها همیشه خوب ادم را لو می دهنر. نمی فهمند کی نباید بلرزند. کی نباید داغ شوند. کی محکم تر بگیرند.... کلا نمی فهمند.