۱۷ مهر ۱۳۸۹

اوج

جایی در اوج دوست داشتن و عاشقیت هست که آدم از همیشه ی همیشه دیگر وقتهای دوست داشتن و عاشقیت آسیب پذیرتر است. همان وقتی که در اوج است. همان وقت است که یک چیز کوچک کارت را می سازد... چشم باز می کنی می بینی ارتفاع کم کرده ای...


۵ نظر:

panjaryman گفت...

حکایت این فیلما شده که پرن از فلش بک، دیگه معلوم نیست کدوم حادثه مربوط به زمان حال و کدوم مربوط به گذشته... از دست این کارگردان.

کف دست گفت...

نقطه اوج آبشار همیشه نقطه ی فرود آنست

ارغوان گفت...

بعد آخه توقع داری آدم نگه لعنتی؟ D:

ناشناس گفت...

چه كنم كه در اين آسيب پذيرترين لحظه پام نلغزه؟ به كسي ديگه پناه نبرم؟ توروخدا كمك ام كنيد.......

زهره گفت...

اگه ارتفاع کم نشه، یعنی تو اوج نبوده. به همین سادگی