۲۸ شهریور ۱۳۸۹

نه

ابراز محبت یک حرف است، اثباتش حرف دیگر. آنقدر که اولی برایم مساله است و به چند و چونش فکر می کنم هرگز تن به اثبات محبتم نمی دهم...

۳ نظر:

panjaryman گفت...

نه... کسی که رفاقتش رو با صداقت کف دستش میگیره (این فضیلت ناچیز نیست) هر جور امتحانی، خاطر دوستیش رو آزرده میکنه... کسی که همراه بودنش عین محبتش میمونه، شمردن تعداد قدم ها رو برنمی تابه... من میفهمم.
متاسفانه گاهی هم انتظارات از ظرفیت رابطه خارجه.

کف دست گفت...

ابراز محبت هم الان خیلی سخت شده و خودش می تونه اثبات محبت باشه

امید گفت...

بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است

ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست ...