۵ شهریور ۱۳۸۹

...

جای خالی یک واژه
که تو از زندگی من برداشته ای
مرا به دویدن واداشته.

خندیدن در خانه ای که می سوخت/ شهرام شیدایی

۱ نظر:

panjaryman گفت...

زییییینگ... زییینگ، جواب معما "تنبلی" است.
‎:-D