۱۴ مرداد ۱۳۸۹

بر باد...

موی فر سرکش است و عاصی. قرار ندارد. بند گریز است. جاذبه کارگرش نیست. رها ست. وحشی است. بودم روزی! شبیه فر موهام عاصی و سرکش... صافشان کردم ... مهارشان کردم. بندی هر چیز ساده. شبیه موهام شده ام...

۴ نظر:

ehsan گفت...

پریشون و رها...

جاسوس اجاره ای گفت...

سرت را از ته بتراش ! موها که دوباره در بیایند ، به اصلشان باز می گردند، همانطور فر: سرکش و عاصی، بی قرار و بند گریز. صاف شده ای؟ خودت را از ته بتراش!

panjaryman گفت...

تو مو می بینی و من صافی مو، تو ابرو من تاتوی ابرو/...به روز ما چی اومده، من و تو خیلی کم شدیم... رو می کنم به آینه.../سلام بر باد.

کتایون گفت...

عاااالی