۱۲ مرداد ۱۳۸۹

برداشت یک

می گم : وقتی وارد یه بازی ای شدی باید قواعدشو رعایت کنی، باید قواعدش رو بدونی! نمی شه بگی من به رسم خودم بازی می کنم که.
می گه : من قواعدشو عوض می کنم!
نگاهش شوخی نداره. احساس بلاهت می کنم از حرفی که زدم...

۱ نظر:

جاسوس اجاره ای گفت...

هر بازی رو باید با قاعده خودش بازی کرد. نمیتونی؟ یه بازی جدید بساز.