۲۹ تیر ۱۳۸۹

می ترسم*

مُهرِ ماندت کنارم اگر بشود حکم مُهر رد بر پیشانی لحظه هایی که این همه روز و شب ِ گذشته برام ساختی، تو را نه، خودم را گم و گور می کنم...

* از سری بازخوانی پیش نویسها

هیچ نظری موجود نیست: