۲۵ تیر ۱۳۸۹

و صدای پایم...

یک شبی هم می شود امشب؛ یک شبی هم می شوی تمام قد انکار خودت...

هیچ نظری موجود نیست: