۱۸ خرداد ۱۳۸۹

فعل حرام

توی همین خیابانهای تهران، نه که سوار ماشین یا در تاریکی شب وقت خداحافظی، وقت هر دیدار ِهر روز روشن، هر جا قرار گذاشتیم و همدیگر را دیدیم قرار ناگفته ی سه بوسه ی گونه امان سر جاش بود. شاید دیده باشیدمان گاهی، جایی...

۲ نظر:

月光 گفت...

چه قرار ناگفته ی خوبی :)

پيچك زندگي گفت...

قرار نا نوشته ما بغل هم داشت...يعني دارد...يعني اميدوار است اينبار هم داشته باشد...