۲۱ فروردین ۱۳۸۹

من...

بهش فكر كردم.
اهلي ام مي كنيد، وحشي نه!
و اين روزها دلم مي خواهد وحشي شوم آنقدر كه حتا "برهنگي كنم با باد*"!
پ.ن. :اين ستاره بماند بي تعريف! دلم مي خواهد مال خودم باقي بماند.

۲ نظر:

فرناز گفت...

ستارهه رو گذاشتی که فقط حال بقیه رو بگیری پس؟ :د

کتایون گفت...

خوش میگذرد این جا