۱۵ فروردین ۱۳۸۹

نایتینگل درون

عهد بستم با خودم. عهد بستم که دیگر هیچ وقت به سرم این خیال خام نزند که می توانم کسی را نجات بدهم. که می توانم حال کسی را بهتر کنم. چه خیال خامی... از این به بعد دست بالا پاسخی خواهم داد بر حسب توان و تصمیمم به صدایی که کمک بخواهد. همین و بس.

۱ نظر:

hasti گفت...

کار درست رو می کنی