۷ آبان ۱۳۸۸

اه!

زندگی آکادمیک خلاقیت من یکی رو که رسمن به فاک داده!

۳ نظر:

میر جونور گفت...

واسه منم همینطور!
واقعا چرا؟!؟
واسه همینه که من دیگه علاقه ی واسه فوق ندارم!
هی3!

ناشناس گفت...

فکر کنم ( به قول خودت ) برای لگد زدن به پایگاه های اجتماعیت داری" دلیل آفرینی" می کنی

علی گفت...

لمس آب

جاده های بی پایان را دوست دارم

دوست دارم باغ های بزرگ را

رودخانه های خروشان را

من تمام فیلم هایی را

که در آنها

زندانیان موفق به فرار می شوند

دوست دارم!

دلتنگ رهایی ام

دلتنگ نوشیدن خورشید

بوسیدن خاک

لمس آب.

درمن یک محکوم به حبس ابد

پیر و خمیده

با ذره بینی در دست

نقشه های فرار را مرور می کند!

شعر از رسول یونان