۲۹ مهر ۱۳۸۸

الوعده، وفا!

من امشب یه مقدار باید اعتراف کنم به غلط کردن!

هیچ نظری موجود نیست: