۳۱ شهریور ۱۳۸۸

شب شگفت

فقط بعضی مردها می توانند زنانه گی ات را تمام قد جلوی چشمانت عریان کنند بی آنکه زنینه گی ات را دستمایه بخواهند. لغزیدن تاریک روشنای سحر بر پوست نفس تازه کرده از پس شبی شگفت را فقط بعضی مردها می فهمند.

۱ نظر:

فروغ گفت...

وقتي بعد از مدتها روي لينك ناژو كليك كردم يك لحظه ناخودآگاه مبهوت شدم تصوير فوق العاده اي رو براي وبلاگت انتخاب كردي و از اين مدام-تغيير خوشم مياد