۱۷ مرداد ۱۳۸۸

می خواستم...

مي‌خواستم دنيا را عوض كنم
دنيا عوض شد
اما كار من نبود

مي‌خواستم انسان را دگرگون كنم
انسان‌ها دگرگون شدند
نه آن‌گونه كه من مي‌خواستم

حالا ديگر
فقط مي‌خواهم
تو را نگه‌دارم
همان‌گونه كه بودي
بي هيچ تغييري
پيچيده در روياهاي كاغذي‌ام

و تو
مي‌دانم
عوض نخواهي شد
همان‌گونه كه بودي گريزپا
پرطغيان و تغيّر
ويران‌گر
رودخانه‌ي آتش
*شهاب مقربین

هیچ نظری موجود نیست: