۲ شهریور ۱۳۸۸

؟؟؟

بعدِ هر حمام از خجالت تاب موهام با سشوار در میام، بعد تو خیابون واسه موهای فر خانومها دلم غش می ره! تو همه چی پارادوکسیکالم من!

هیچ نظری موجود نیست: