۱۵ مرداد ۱۳۸۸

آه شرر بار

مرغ بی دل
شرح هجران
مختصر
مختصر
مختصر
کن

* چه بغضی بود دو تابستان پیش که فریاد می شد و اشک با صدای شجریان. کاش بر بامها می خواندیمش هر شب...

هیچ نظری موجود نیست: