۲۹ تیر ۱۳۸۸

یابوی درون

گاهی بد نیست آدم به یابوی درونش بگه :" هُشششششششششش! کجا با این سرعت؟"

هیچ نظری موجود نیست: