۲۲ خرداد ۱۳۸۸

از اضطراب امشب...

من می ترسم! از اینکه شنبه، یکشنبه بشود و این کابوس 4 سال دیگر تمدید شود مثل مرگ می ترسم!

هیچ نظری موجود نیست: