۴ خرداد ۱۳۸۸

آیه

8/5صبح چشمامو باز کردم و فرمودم:" اه! کی امروز عصر حال داره بره سعادت آباد؟"
نگام کرد و با یه لحن خفن ناکی گفت: "آدم تصمیم های مهم زندگیشو تو رختخواب نمی گیره"
چشمامو بستم و فکر کردم این رسما یکی از درست ترین جمله های عالمه!

هیچ نظری موجود نیست: