۲ خرداد ۱۳۸۸

یک غلط،صفر!

لابد همین قدرها پر غلط می نویسم که این قدر بد خوانده می شوم...

هیچ نظری موجود نیست: