۲۵ بهمن ۱۳۸۷

time zone

crossing the bridge
I enter
her time zone
*Chad Lee Robinson

هیچ نظری موجود نیست: