۳ بهمن ۱۳۸۷

چکه!

بچه: مامان چرا این خانومه چکه می کنه؟
مامان: چکه نیست مامانی. گریه می کنه!

هیچ نظری موجود نیست: