۱ دی ۱۳۸۷

رسانه ملی

میگه گوش کن!
تلوزیونه ها!
صدای شاملو از رسانه ی ملی داره پخش می شه.
یاد اون روزی افتادم که دم اذان میدان فاطمی سوار تاکسی شدم و صدای شاملو به جای مناجات قبل یا نمی دونم بعد اذان از رادیو پخش می شد.
پاپ کردن فروغ بس نبود! حالا دیگه شاملو...


هیچ نظری موجود نیست: