۲۳ آذر ۱۳۸۷

...حالم بد شده دیگه

چه افتخاری است در این بلاهت؟ در این به رخ کشیدن حماقت؟

هیچ نظری موجود نیست: