۲۷ آذر ۱۳۸۷

!سوال مهم

یکی لطف می کنه برای من روشن کنه "آموزش مهارتهای فنی ازدواج" یعنی چی؟
اعلامیه اش رو زدن دم در ساختمونمون!

۱ نظر:

امیر گفت...

مهارت های ازدواج، مهارت های پیش از ازدواج، مهارت های بعد از ازدواج، مهارت های در حین ازدواج. عزیز من این ها همه یعنی چطوری می تونی به طرق مختلف یه نفرو اسکل کنی، حالا چه قبل، چه بعد، چه برای مصارف دیگر. اینجا، توی این مملکت شیوه هاش رو تو قالب یه نظام به ملت یاد دادن که بعد عذاب وجدان نگیرن. که بعد با خیال راحت گند و کثافتی که می زنن به زندگی خودشون و دیگرون رو توجیه کنن... اینجا مردم گمان می کنن جنایت فقط همون کاریه که نازی ها می کردن، همون طور که نازی ها فکر می کردن جنایت چیز دیگه ایه که دیگران می کنن.