۱۳ آذر ۱۳۸۷

کاغذ نامه ها!

هیچوقت نفهمیدم این برگه های خوشکل خوشرنگ رو از کجا می خری؟
هیچوقت منو نبردی اونجا که از این برگه ها می فروشن!

هیچ نظری موجود نیست: